Henry Poole Savile Row’un bilinen en eski ve önemli terzilerinden biridir. Bazı kaynaklar Savile Row’da açılan ilk terzi dükkanının Henry Poole olduğunu iddia etse de; bazıları Poole’den önce sokakta en az iki veya üç terzi olduğunu savunmaktadır. Bunun ötesinde Henry Poole, Savile Row’un kurucu babası olarak anılmaktadır.

1806 senesinde ilk olarak Everett Sokağı Brunswick Meydanı’nda James Poole tarafından manifaturacı olarak kurulan Henry Poole, 1823 yılında Regent Caddesi’ne, 1828 senesinde ise 4-5 Old Burlington Sokağı’na taşındı.

1846 yılında James Poole’ün ölümünün ardından oğlu Henry Poole işi devraldı. Old Burlington Sokağı’nda bulunan binanın arka tarafından mağazaya yeni bir giriş veren Henry Poole, iş yerine de kendi ismini verdi. Bu yeni giriş Savile Row’a açılan kapıydı.

Savile Row’daki bina 1961 yılında yıkıldı ve atölye ile mağaza Cork Sokağı’na (Savile Row’a bitişik sokak) taşındı. 1982 senesinde ise Henry Poole tekrar Savile Row’a geri döndü. O günden beri Numara 15 Savile Row’da terzilik işlerine devam etmektedir.

Buna ek olarak, Henry Poole’ü terzilik sektöründe önemli konuma getiren bir diğer etken ise smokin ceketini ilk yapan kişi olmasıdır.

1865 yılında dönemin Galler Prensi ve geleceğin Kralı 7. Edward Henry Poole’den bir akşam yemeğinde giyebilmek için fraktan daha az resmi mavi bir ceket yapmasını istedi. Dönemin kayıtlarına göre ne Henry Poole ne de başka bir terzinin böyle bir ceket yaptığına dair bir kanıt ve ne de o dönemden bunu destekleyen herhangi bir illüstrasyon yoktu.

İyi bilinen bir teoriye göre 1886 yılında Prens Edward’ı ziyarete gelen Amerikalı arkadaşı James Brown Potter, ziyaret öncesi Henry Poole’e gidip terzilere Prens ile yemekte ne giymesi gerektiğini sorduktan sonra Prense yapılan mavi ceketin bir benzeri Potter’a da yapıldı. Potter Amerika’ya döndüğünde New York’un dışında bulunan Tuxedo Park Kulübü’nde ceketi sosyal çevresine tanıttı.

İngiltere’de dinner jacket ya da evening jacket diye bilinen ceket, Amerika’da bu hikayeden ötürü tuxedo diye, Türkiye ve Almanya’da ise smokin ceketi olarak bilinmektedir.

Henry Poole arşivlerinde birçok kral, imparator ve devlet başkanının ismine rastlamak mümkün. Örnek olarak, İmparator Napolyon bunlardan sadece bir tanesi.

Daha fazla bilgi için:

https://henrypoole.com