Gieves & Hawkes 1974 senesinde birleşmeden önce Gieves ve Hawkes olarak iki farklı şirket idi. Yaklaşık olarak 250 senelik bir mirasa sahip olan Gieves & Hawkes, tarihi boyunca birçok satın alma ve birleşme gördü.

Hawkes 1771 senesinde Thomas Hawkes tarafından Londra Brewer Sokağı’nda eyer ve şapka/kasket yapımcısı olarak kuruldu. Thomas Londra’ya 1760’lı yıllarda yerleşip eyer ve kadife şapka üretimi yapan bir firmada çalışmaya başladı. Kendi işini ise henüz 26 yaşındayken kurdu.

Gieves 1850’li senelerde bu ismi almadan çok daha önce 1785 yılında Portsmouth’da Melchisedek Meredith tarafından deniz kuvvetlerine/denizcilere elbise dikimi yapan bir işletme olarak kuruldu.

1974 senesinde ise Hawkes markası Gieves tarafından satın alındı ve şirketin ismi bu tarihten itibaren Gieves & Hawkes olarak anılmaya başlandı.

Hawkes

1771 senesinde Soho Golden Meydanı’nda bulunan 19 Brewer Sokağı’nda küçük bir işletme olarak kurulan Hawkes, 1791 senesinde Piccadilly taraflarına taşındı. O dönemler Piccadilly daha şık ve alışveriş için gidilen bir bölgeydi. 1806 yılında 14 Piccadilly’e taşınmadan önce, muthtemelen aynı bölgelerde bir veya iki farklı adreste bulundu.

1803 senesinde Thomas Hawkes emekliye ayrıldı ve şirketin yönetimi yeğenleri ile ortaklarına geçti. Thomas’ın damadı Richard Moseley de bu kişiler arasında bulunmaktaydı. Önceleri Hawkes & Co. olan şirket ismi, Hawkes, Moseley & Co. olarak değiştirildi.

Thomas Hawkes’un iki kızından biri ile evli olan Richard Moseley, avukat kökenli bir aileden gelmekteydi. 22 Aralık 1809’da ölen Thomas Hawkes’dan sonra şirketi mirasçılarına kaldı. O dönemler profesyoneller ticaret ile uğraşanlara daha tepeden baktıkları için Moseley miras kalan işe gönülsüz bakmaktaydı. 1840’lı senelerde ise Moseley ortaklıktan ayrıldı ve işletmenin ismi tekrar Hawkes & Co. oldu.

1836 senesinde şirkette çalışmaya başlayan Henry Thomas White, işletmenin geleceği açısından önemli bir rol oynadı. 1853 yılında şirketin büyük hissesini alıp, 1859 senesinde ise şirketi komple satın aldı.

Askeriyeye özel şapka/başlık ve miğfer üretimi yapan Hawkes, askeriye ile güçlü ve uzun soluklu bir ilişki geliştirdi. Özellikle 1870 ve sonrasında, imparatorluğun hemen hemen her sene savaşta olmasından ötürü işlerini büyütüp genişletmeye başladı. 19. yüzyıl sonlarına doğru üniforma da yapmaya başladı. Genç Winston Churchill de bu dönemlerde Hawkes’un müşteri listesine girdi.

1912 senesinde, ‘Kraliyet Coğrafya Topluluğu’ ile anlaşıp bulundukları yeri satın alan (Numara 1 Savile Row) Hawkes, 1913 senesinin başlarında yeni yerine taşındı. Kraliyet Coğrafya Topluluğu’nun buradan çıkmasındaki sebep ise daha geniş bir yere gereksinim duymasından ötürüydü. Aslına bakılırsa, Numara 1 Savile Row’a geçmesi bir bakıma iyi oldu. Çünkü, buraya taşındıktan birkaç sene sonra 14 Piccadilly adresine Alman zeplini isabet etti ve burası tamamen yok oldu.

Numara 1 Savile Row’daki ilk terzi dükkanı Hawkes değildi. Hawkes’dan çok daha önce, 1865 yılında, kısa bir süreliğine bu adreste H. J. & B. Nicoll isimli bir terzi ikamet etmekteydi.

Birinci Dünya Savaşı boyunca askeriyenin ofis çalışanlarının tüm üniformalarını dikmekteydi. Savaş dönemleri bittikten ve barış ortamı hüküm sürmeye başladıktan sonra sivillere de elbise dikmeye başlayan Hawkes, 1930 senesinde Savile Row’daki ilk hazır giyim koleksiyonunu üreten marka olmuştur. Bu ilk hazır giyim koleksiyonunu ‘Immediate Wear’ adı altında piyasaya sürmüştür. 1920’li senelerde, sinema yönetmeni Charlie Chaplin ve aktör Douglas Fairbanks gibi isimler de Hawkes markasının müşteri portföyüne girmeye başlamıştır.

Gieves

1785 senesinde Portsmouth’da Melchisedek Meredith tarafından kuruldu. Denizcilere elbise dikimi yapan Meredith yaşlandıktan sonra, tıp öğrencisi olan oğlu Augustus işi devraldı.

1815 senesinde, Viyana Kongresi’nde alınan kararlar ve anlaşmalar neticesinde imparatorluk orduyu küçültmeye başladı. O dönemlerde, Londra’da muhtemelen St. James’s bölgesinde mağaza açan işletme, 1837 yılında Augustus’un babasının borçlarını ödeyememesinden ötürü iflas verdi. Bazı kaynaklar bu iflasın ordunun küçülmesinden ötürü değil de Augustus’un işletme becerilerinden yoksun olmasından dolayı kaynaklandığını iddia etmektedir. Kaldı ki o dönemlerde, her ne kadar anlaşma gereği imparatorluğun orduları küçülse de dünya deniz yolları üzerindeki hakimiyeti hala devam etmekte idi.

1841 yılında, işletme Joseph Galt tarafından satın aldı. Galt da Meredith gibi bir terziydi. Galt’ın dükkanı Portsmouth’da Meredith’in dükkanının biraz ilerisinde bulunuyordu.

Joseph Galt Meredith’in şirketini aldıktan 11 sene sonra, 1852 yılında James Gieve isimli bir bankacı ile ortak oldu. James’in ailesi ise Exeter bölgesinde ayakkabı yapımcısıydı. Bu ortaklık ile birlikte şirketin ismi Galt & Gieve olarak değiştirildi.

1853-56 Kırım Savaşı şirketin büyümesinde dönüm noktası oldu. Orduya üniforma tedarik edebilmek için bir yatın içine terzi atölyesi kurup, yatı terziler ile donatan şirket Karadeniz’in üst taraflarına yelken açtı. Böylelikle, askerler ne zaman bir elbiseye ihtiyaç duysa mümkün olan en kısa sürede üretilmekteydi.

1887 senesinde, şirketi James Gieve satın aldı. Ertesi yıl (1888) öldükten sonra ise şirketin kontrolünü James’in oğulları devraldı ve işletmenin ismi Gieves olarak değişti. İşin başına geçen James Watson Gieve, Britanya donanmasının genişleyip büyümesi ile birlikte işini geliştirip büyütmeye başladı.

1900’lü senelerin başlarında Londra’da mağaza açan Gieves, ilk olarak 21 St George bodrum katını; 1903 yılında ise tüm binayı mağaza ve atölye olarak hizmete açtı.

1904 senesinde Gieves, Charles Matthews ile ortaklık kurdu ve işletmenin ismi Gieve, Matthews & Seagrove oldu. Bu ortaklıktan sonra, 1910 senesinde, mağaza ve atölye 65 South Molton Sokağı’na taşındı.

Charles’ın babası Henry, aynı Gieves işletmesi gibi, askeriyenin ve deniz kuvvetlerinin elbise tedarikçilerinden biriydi. Portsmouth’da bulunan iki farklı firmayı, Gieves ile ortaklık kurmadan önce bünyesine katmıştı. Bunlardan biri, yine kendileri gibi, deniz kuvvetlerine elbise tedariği yapan Seagrove & Co. firmasıydı.

20. yüzyıl başlarında, Gieves de aynı Hawkes gibi askeriye ve deniz kuvvetleri haricinde sivillere de elbise dikmeye başlamıştı. Gelişen ve değişen koşullar itibari ile ayakta kalabilmenin başka bir yolu yoktu.

Gieve, Matthews & Seagrove 1910 yılı itibari ile bespoke elbise yapımına başladı. Aynı zamanda valiz, deri ürünleri, ayakkabı ve bot, kişisel bakım ürünleri, şemsiye ve baston gibi daha birçok şeyin de satışını yapıyordu.

Bunların haricinde, donanma personeline daha rahat elbise tedariği yapabilmek için Kraliyet Donanması’nın üslerinde de şubeler açmaya başlamıştı. Müşteri kitlesi içinde Kraliyet Ailesi mensuplarının haricinde aristokrat sınıfına mensup bazı kişiler ve general, amiral ve donanma kaptanı gibi ordu ileri gelenleri bulunmaktaydı.

1920’li yıllarda, 65 South Molton Sokağı’ndan 21 Old Bond Sokağı’na geçen şirket, yeni yerinde çorap, şapka ve kasket, spor kıyafetler, saat, kamera, kitap ve kırtasiye malzemesi de satmaya başladı. Aynı bina içinde bespoke hizmeti de sunulmaktaydı. O sıralarda, bespoke bir elbise 7 ila 10 gün arasında bitmekte; acil durumlarda ise bu süre 3 güne kadar inebilmekteydi. Hazır giyim ürünler ise 1930’lu seneler itibari ile koleksiyona eklendi.

1940 yılında, 21 Old Bond Sokağı’nda bulunan mağazaya birkaç bomba isabet etmesi sonucu 80 Piccadilly’e taşındı. Mağazaya isabet eden bombalardan ötürü 18. ve 19. yüzyıllardan kalma bazı arşivler ve belgeler yok oldu. Bu belgeler daha çok Melchisedek Meredith’in geçmiş dönem müşterileri ve yine o dönemde Amiral Horatio Nelson’a neler dikildiğine dair kayıtlardı.

İlerleyen yıllarda, 27 Old Bond Sokağı’na taşındı. Bu sokakta ikinci kez mağaza açan şirket, eski 21 Old Bond mağazasının stilini bu yeni mağazada tekrardan canlandırdı.

Gieves & Hawkes

Gieves ve Hawkes şirketlerinin birleşmeleri 1974 yılında Hawkes markasının Gieves tarafından satın alınması ile gerçekleşti. Gieves & Hawkes ismi ile tek çatı altında birleştikten sonra birkaç farklı işletmeyi de bünyelerine kattılar. Birleşmeden önce 27 Old Bond Sokağı’nda bulunan Gieves mağazasını kapatma kararı aldılar. 1975 senesinde mağazanın önünde bomba patlaması sonucu bu süreç hızlandı ve 1 Savile Row’da bulunan Hawkes mağazasının içinde toplanıp buradan hizmet vermeye devam ettiler.

Bugün aynı çatı altında hazır giyim koleksiyonu, made-to-measure ve bespoke hizmeti sunan Gieves & Hawkes, bespoke siparişlerin tümünü mağazanın alt katında bulunan atölyesinde üretmektedir. Geçmiş döneme ait kayıtların bulunduğu arşiv odaları da bu bina içinde bulunmaktadır. Ayrıca, bugüne kadar askeriyeye yaptığı bazı üniformaları da mağazanın üst katında sergilemektedir.

Ortak Noktalar

Her iki şirketin de ilk kurucuları, Thomas Hawkes ve Melchisedek Meredith, hemen hemen aynı dönemde – Napolyon döneminin sonlarında – öldüler.

Hem Hawkes hem de Meredith’in ölümleri ile birlikte her iki şirket de profesyoneller tarafından yönetilmeye başlandı.

19. yüzyıl sonlarında her iki şirket de üçüncü kişiler tarafından satın alındı.

Hawkes şirketini 1913 yılında 1 Savile Row’a taşınmasına götüren sebep mağazasının bombalanmış olmasıdır. Aynı şekilde Gieves markasının birleşme gerçekleştikten sonra 27 Old Bond mağazasını kapatıp 1 Savile Row’da bulunan Hawkes mağazasına taşınmaya iten sebep ise mağazasının önünde bomba patlamış olmasıdır.

Kraliyet Coğrafya Topluluğu

Numara 1 Savile Row’a Hawkes taşınmadan önce bu adres Kraliyet Coğrafya Topluluğu’na ev sahipliği yapmaktaydı. Daha geniş bir yere geçme gereksiniminden ötürü kurum, burayı Hawkes markasına satmıştır.

Kraliyet Coğrafya Topluluğu’nun konsepti centilmenler kulübü ya da beyefendiler kulübü konseptinden dönüşmüştür.

7 Şubat 1827’de ‘The Raleigh Club’ ismi ile kurulan topluluk, şu anki ismini 24 Mayıs 1830 tarihinde almıştır.

Grup olarak akşam yemekleri düzenleyip o dönemin coğrafi durumlarını tartışıp münazara eden topluluk, kısa zamanda diplomatlardan, bilim insanlarından ve o dönemin önemli liderlerinden üyeler kazanmaya başlamıştır.

İlk kurulduğu dönemlerde sabit bir adresi olmayan grup, önceleri farklı adreslerde toplanıyorlardı. Topluluk 1870 senesi itibari ile genişleyen harita, kitap ve diğer ekipman koleksiyonundan ötürü geniş bir yere ihtiyaç duymaya başladı. Bu tarihten sonra ise 1 Savile Row, topluluğun adresi haline geldi.

İnsanların coğrafyaya ilgilerinin artması ile birlikte burada yapılan bilimsel keşifler ile alakalı konferanslar verilmeye başlandı. Konuşmacılar son keşfettikleri bilimsel bilgileri burada insanlar ile paylaşıyorlardı.

Örnek olarak, asıl soyismi Livingston olan, isminin sonuna ‘E’ harfini kendisi ekleyen misyoner ve kaşif Dr David Livingstone, Afrika’ya Nil Nehri’nin kaynağını bulma ümidi ile bu topluluk tarafından yollanmıştır.

Daha fazla bilgi için:

https://www.gievesandhawkes.com