Northampton kasabası İngiltere’nin doğu kısmının iç kesimlerinde bulunan Northamptonshire bölgesinde yer almaktadır. Bölge ayakkabı ve bot yapımcılarına, deri tüccarlarına, tabakhanelere ve sektör ile ilgili diğer tüm işletmelere ev sahipliği yapmaktadır. Kayıtlar, ayakkabı/bot üretiminde neredeyse 900 yıllık bir geçmişe sahip olan bölgede ilk ayakkabı yapımcısının 13. yüzyılda ortaya çıktığını göstermektedir.

Northamptonshire bölgesi tüm kasaba ve köyleri ile ayakkabı/bot üretimi üzerine kurulmuştur. 15. yüzyılda, bölgede bulunan yerel sığır pazarlarından/marketlerinden elde edilen deri ürünleri, tabaklama işi için gerekli olan su ihtiyacının burada bulunması ve bölgenin ticari olarak merkezi bir yerde olması sektörün büyüyüp gelişmesine yol açmıştır. 16. yüzyıl itibari ile, bölge evlerinden çalışıp ürettikleri ayakkabı ve botları satan ustalar ile dolup taşmıştır. Ayakkabı ustaları gerekli ham maddeyi dışarıdan tedarik edip evlerinden üretim yapmakta ve bu süreçte eşleri ile çocukları da onlara yardım etmekteydi.

Napolyon Savaşları boyunca bölgedeki tüm ayakkabı yapımcıları ordunun ihtiyacı olan tüm ayakkabı ve botları üretmekte idi. Yüksek adette yapılan üretim sektörün büyümesine ve ilerleyen yıllarda ise makinelerin icat edilmesine yol açtı.

19. yüzyıl ortalarına kadar, bölgedeki tüm ayakkabı yapımcıları evlerinden çalışmakta ve her şeyi el ile yapmaktaydı. Fakat, 1850’li seneler itibari ile, endüstride devrim niteliğinde olan makineleşme sektörün değişmesine ve ilerleyen senelerde, hemen hemen her aşamanın kurulan yeni fabrikalarda seri bir şekilde üretilmesine yol açtı.

Üretimde kullanılan makinelerin icadı ile birlikte üretim miktarı artış göstermiş; maliyetler ise azalmıştır. Üretim süresi kısalmış; üretim süreci ise kolaylaşmıştır.

1855 yılı Ekim ayında, İngiltere Stafford’da yaşayan Edwin Bostock Singer dikiş makinelerinin ithalatını yapıp ülkeyi üretim sürecini kolaylaştıracak makineler ile tanıştırmıştır. 1843 senesinde Bristol’dan ayrılıp Northampton kasabasına yerleşen Moses Philip Manfield, 1857 senesinde burada büyük bir mağaza/satış yeri açmıştır. Singer dikiş makinelerinin Nortampton’a geliş hikayesi ise Manfield ile başlamıştır. Daha sonra, bu makineler Londra’ya da tanıtılmıştır. 1858 senesi itibari ile, Singer dikiş makineleri endüstride önemli hale gelmiştir.

Bu dikiş makineleri ayakkabı ve botların üst dış kısmında bulunan birbirinden ayrı parçaların dikilip bir bütün haline gelmesi için kullanılıyor. Daha önceleri el ile dikilip birleştirilen bu parçalar, Singer dikiş makinelerinin bölgede yaygınlaşması ile birlikte makine ile dikilmeye başlanmıştır. Bu gelişme büyük çapta üretim yapabilecek fabrikaların kurulmasına yol açmıştır.

İlk ayakkabı/bot fabrikası 1859 senesinde Isaac Campbell tarafından kurulmuş; ilerleyen yıllarda, yeni açılan fabrikalar ile endüstri evrim geçirmeye başlamıştır. 1890’lı yıllar itibari ile makineleşme süreci tamamlanmıştır. 20. yüzyıl başlarında, hemen hemen tüm üretim süreçlerinde yeni icat edilen makineler kullanılmaya başlanmıştır.

Başlangıçta, ayakkabı yapımcıları ile ayakkabı fabrikalarının kurucuları arasında bazı sorunlar çıkmıştır. Ayakkabı fabrikalarını kuran iş adamları ayakkabı ustalarını evlerinden çalışmak yerine kendi fabrikalarında istihdam etmek istemişlerdir. Ayakkabı ustaları işlerini kaybetme korkusu ve ürettikleri her bir çift ayakkabı başına değil de saat başına ücret almamak için fabrikatörlere karşı direnmişlerdir. Fakat, sonuç değişmemiş ve sektör gelişen şartlar neticesinde kökünden değişmiştir.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Northamptonshire bölgesindeki ayakkabı/bot üretiminde önemli miktarda düşüş gerçekleşmiştir. Dönem itibari ile, ayakkabı/bot herhangi bir yerde çok daha ucuza üretilebilir hale gelmiştir. Bölgede belirli standartlarda üretim yapan az sayıda firma kalmıştır.

Edward Green, John Lobb, Church’s, Crockett & Jones, Tricker’s ve çok yeni bir marka olmasına rağmen sektörde önemli bir pozisyona sahip olan Gaziano & Girling, Northamptonshire bölgesinde üretim yapmakta olan markalardan bazılarıdır.

Edward Green 1890 yılında kurulmuştur. John Lobb yaklaşık 150 yıldır ayakkabı ve bot üretimi yapmaktadır. Church’s markasının hikayesi Stone Church isimli ayakkabı yapımcısının 1600’lü senelerin sonlarında sektöre girmesiyle başlamıştır. 1879 senesinde kurulan Crockett & Jones, işlerinin büyümesi ile 1910 ve 1935 senelerinde fabrikasına eklemeler yapmıştır ve hala aynı aile tarafından yönetilmektedir. Klasik erkek ayakkabıları üreten Tricker’s, 1829 senesinde Joseph Tricker tarafından kurulmuştur ve bölgedeki en eski ayakkabı fabrikalarından biridir. Son olarak, Gaziano & Girling sektörde uzun yıllar deneyim kazanmış iki girişimci tarafından 2006 yılında kurulmuştur.

Ayakkabı/Bot yapımcılığında derin bir tarihe sahip olan Northampton kasabasında sektörün tarihi ile alakalı (gelişiminden bugünlere nasıl geldiği ile ilgili) bir de müze bulunmaktadır.